Bilder från vår verksamhet


I samband med vårat avslutningsmöte för Fiskalåret 2017-2018
valdes vår nya president Anders Ibohm för nästa år,
ses här glatt tillsammans med avgående president Curt Gustafsson.
Det skålades som traditionellt är med champange.

Och samtidigt passade klubbarna på att dela ut ett stort bidrag till Skälby 4 H gård. Hela 30.000 kr som enligt Tina Burwall kommer bland annat att användas till inköp av en ny häst.
Lions presidenterna överräckte bidraget.

 

 

Under Skälbydagen med Lions 100-års firande, uppvaktade Kalmar kommun de båda Lionsklubbarna och tackade för det mångåriga arbete de gör för de gamla och sjuka på Kalmar kommuns Träffpunkter. Kaffebjudningar med sång och musik samt att ta ut de gamla i rullstol på promenader.
Lions presidenterna Mats-Åke Tunelid och Curt Gustafsson tog emot blomsterkvasten.

 

 

I samband vid vårt senaste månadsmöte passade Lions avgående president Monica Mårdh på att utdela Lions Melwin Jones Fellowship till den mångårige Llionsmedlemmen Kjell Nyrén. Detta för hans mycket förtjänstfulla arbete inom klubben och framför allt med logdanserna på Skälby Loge i Kalmar.
Ett stort grattis.