Vår styrelse

President: 

Monika Mårdh
E-post: lionskalmarunionen@gmail.com
Telefon 076-390 16 66

Styrelse 2016-2017
Vice President: Curt Gustafsson
Kassör: Gunnar Flyberg
Sekreterare: Ulf Ohlsson
Klubbmästare: Bertil Jonsson