Vår styrelse

President: 

Anders Ibohm
E-post: lionskalmarunionen@gmail.com
Telefon 076-390 16 66

Styrelse 2017-2018
Vice President: Hans Oskarsson
Kassör: Gunnar Flyberg
Sekreterare: Ulf Ohlsson
Klubbmästare: Göran Borgryd